People sacrifice the present for the future. But life is available only in the present. That is why we should walk in such a way that every step can bring us to the here and the now.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời
Lời nhạc Mạnh Quỳnh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con yêu.
Đời con đau khổ đã nhiều,
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo.
 
Chúa ơi! Chúa ơi!
 
Mối tình đầu trót bọt bèo
vì người ta đã chạy theo bạc tiền.
Âm thầm ôm mối tình điên.
Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng.
 
Chúa ơi! Chúa ơi!
 
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con thương.
Bây giờ con đã gặp nàng,
không giầu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh,
chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.
 
Chúa ơi!
 
Thề rằng sóng gió biển dâu,
đã yêu trước cũng như sau giữ lời


Trình bày: Tuấn Ngọc