Có tiền và có những thứ tiền có thể mua được là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua được.

George Horace Lorimer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Con Quốc Việt Nam
Sáng tác: Trầm Tử Thiêng
Ca sĩ: Hà Thanh
Lời nhạc Hà Thanh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Con quốc Việt Nam ca bài sông núi hờn căm
Từ khi từ khi quốc kêu điêu tàn,
Thương người ở tận biên ngàn
Thương người đi người đi
Con quốc kêu vào hạ năm nào
Ơi chàng chiến sĩ Việt Nam
 
Con quốc sầu an đêm nao than vắn thở dài
Từ khi từ khi quốc sinh ra đời, cha thì ở tận biển trời
Hỡi người đi còn đi sông núi ơi biền biệt xa rời
Thương đời con quốc lẻ loi
 
Quốc kêu quốc kêu vào hạ
Sang thu, vào đông sang xuân
Sầu ôm lá đổ trên nguồn, lá đổ trên nguồn
Tội tình tội tình ai
Bao tháng năm thù hận chưa mòn
Ơi chàng chiến sĩ Việt Nam
 
Con quốc ca rằng bom nổ đạn bay
Mười năm mười năm lửa hai mươi tròn
Thương đời bão nổi mưa cồn
Ơi người đi người đi con quốc kêu vời vợi tâm hồn
Thương đời chiến sĩ Việt Nam


Trình bày: Tuấn Vũ & Hương Lan

by Mot Sach