People have a hard time letting go of their suffering. Out of a fear of the unknown, they prefer suffering that is familiar.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Con Heo Đất
Sáng tác: Ngọc Lệ
Ca sĩ: Bé Na
Lời nhạc Bé Na: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mẹ mua cho em con heo đất
Mẹ mua cho em con heo đất
í o i ò....
Ngày hôm nay em vui lắm,
Cầm heo trên tay em ngắm
í ò í o....
Làm sao cho heo mau lớn,
Làm sao cho heo mau lớn,
í o i ò....
 
Heo không cần ăn cơm
Heo không đòi ăn cá
Heo chỉ cần em bế trên tay
Ầu ơ
 
Em không thèm mua kem (ut it)
Em không thèm mua bánh (ut it)
Em để dành cho heo
Em lì xì heo đất
Hai trăm mỗi ngày
 
Này heo ơi (ơi), ngoan nhé
(ngoan nhé) í o
 
Này heo con ơi (ơi)
Mau lớn (mau lớn)