If you love someone you would be willing to give up everything for them, but if they loved you back they’d never ask you to.

Anon

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Cơn Gió Lạ
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em ươm gió lạ thổi đêm đông
Rót chén tương giao giọt ấm nồng
Hồi sinh nguồn gió rừng hoang sống
Lay chuyển đồi thông, thức núi sông
 
Em từ định kiếp áo hoang sơ
Nương gót chân thơ ánh nguyệt mờ
Một hôm bẻ khoá anh tìm nhớ
Theo gió trôi về nơi đỉnh mơ
 
Gió thổi sông đời men bách hương
Đuổi bắt giăng vây khách dặm trường
Trải trong đêm vắng vàng âm hưởng
Em có nghe lời van gió sương?
 
Ta mở cửa hồng đón khai nguyên
Gió kéo trôi đi chuỗi muộn phiền
Người ơi trong chút duyên vận chuyễn
Xin gió trao dùm ta nỗi riêng