How many a man has dated a new era in his life from the reading of a book.

Henry David Thoreau, Walden

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Con Còng Con Cua
Sáng tác: Lê Quốc Thắng
Ca sĩ: Bích Vy, Thuý Vi
Lời nhạc Bích Vy: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
on còng có cái cẳng còn co co
Có con cua cái có cái càng cong cong
Con cua cắn cần câu cá
Cua cái cong cái càng
Còn cẳng còng còn co co.
 
Co co, co co cẳng co co cẳng
Cẳng của còng cẳng còn co co
Cong càng, con còng
Cái cẳng còn co co
Cái con cua cái cẳng con còng cái cẳng còn co