Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Coming Up Roses
Lời nhạc Keira Knightley: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
hen you were asleep
And I was out walking
The voices started to speak
And they wouldn't stop talking
 
They were signs all around
It really got my mind racing
You were right all along
Something's gotta change
 
Hold on
Hold on there now for me
Hold on
Cause everything's coming up roses,
Roses
 
Now we're back on the street
Found a song that's worth singing
The bloody nose of defeat
While your victory bell's ringing,
 
My whole life's turned around
For this thing you keep chasing
You were right all along
That's me who's got to change
 
Hold on
Hold on there now for me
Hold on
Cause everything's coming up roses
 
(Hold on, Hold on)
Aaahhh
(Hold on, Hold on)
Aaahhh
(Hold on, Hold on)
(Hold on, Hold on)
Aaahhh
(Hold on, Hold on)
Aaahhh
(Hold on, Hold on)
Aaahhh
(Hold on, Hold on)
 
Hold on
Hold on they're not for me
Hold on
Cause everything's coming up...
Roses
 
(Everything's coming up roses
Everything's coming up roses
Hold on, Hold on)
 
Roses
 
(Hold on, Hold on
Everything's coming up...
Hold on, Hold on
Everything's coming up...
Hold on, Hold on)
 
Roses
 
(Hold on, Hold on)
 
Roses