Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Come Rain or Come Shine
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Judy Garland
Lời nhạc Judy Garland: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I'm gonna love you like nobody's loved you,
Come rain or come shine.
High as a mountain and deep as a river,
Come rain or come shine.
 
I guess when you met me
It was just one of those things,
But don't ever bet me,
"Cause I'm gonna be true if you let me.
 
You're gonna love me like nobody's loved me,
Come rain or come shine.
Happy together, unhappy together
And won't it be fine.
 
Days may be cloudy or sunny,
We're in or we're out of the money,
But I'm with you always,
I'm with you rain or shine.