Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Come as You Are
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Nirvana
Lời nhạc Nirvana: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Come as you are, as you were, as I want you to be;
As a friend, as a friend, as and old enemy.
Take your time, hurry up, the choice is yours, don't be late.
Take a rest as a friend as and old memori-a,
Memori-a, memori-a, memori-a, memori-a
Come doused in mud, soaked in bleach, as I want you to be;
As a trend, as a friend as an old memori-a, memori -a,
And I swear that I don't have a gun.
No, I don't have a gun.
No, I don't have a gun.
Memori-a, memori-a, memori-a, memori-a,
And I swear that I don't have a gun.
No, I don't have a gun.
No, I don't have a gun.
No, I don't have a gun.
No, I don't have a gun.


Có 2 video cho bài hát này.

Trình bày: Nirvana

by Lê Chí Phú