Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Colorado 5591
Sáng tác:
Ca sĩ: Blue October
Lời nhạc Blue October: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
a simple love song
a simple love gone wrong
a simple way to cope
with six years of lovestrong
then gone
 
i speak of colorado 5591
where there's a paxil-plated morning sun
a hug every now and then from everyone
colorado 5591
 
but would you take it away, boys?
take it away
would you take this pain away?
take it away
would you take it away, boys?
take it away
 
and through this mad parade i walked alone
and tried to find music to my own song
but the music too loud or the crowd too strong
i kept to myself, i kept alone
 
and many friends that i have lost
and many friends that i've found
we all wanna stay on common ground
we've got to find this common ground
 
but would you take it away, boys?
take it away
would you take my pain away?
take it away
would you take it away, boys?
take it away