You practice mindfulness, on the one hand, to be calm and peaceful. On the other hand, as you practice mindfulness and live a life of peace, you inspire hope for a future of peace.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Cõi Tôi
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cõi tôi, cõi nát, cõi tàn
Cõi hoang mang, vội, cõi bàng hoàng, qua
Cõi vui thân thể cỗi già
Cõi lang thang mượn mái nhà hư không
 
Cõi xanh, cõi lạnh, cõi cùng
Cõi con, muốn bỏ, cõi chồng vợ xa
Cõi em muốn dạt chân về
Cõi đau nhân thế, cõi thề thốt quên
 
Cõi nào, cõi thật? Tôi riêng?
Cõi đêm máu chảy, cõi thương nhớ trùng
Cõi tôi, cõi mịt, cõi mùng
Thôi em có ghé xin đừng nghỉ lâu
 
Cõi đời đó, có chi đâu!