Books support us in our solitude and keep us from being a burden to ourselves.

Jeremy Collier

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Cõi Buồn Trên Ta
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ở đây lũng thấp đồi cao,
Ngỡ quê, hồn ngả nón chào quê hương.
Thác reo nhạc đá lời chuông,
Quanh co suốt mấy dặm sương mịt-mù.
 
Ở đây cõi nhớ chẳng cùng,
Cho than sự nghiệp kiếm cung mạt thời.
Máu theo giòng lệ chảy xuôi,
Tàn binh, bại tướng ngậm ngùi như nhau.
 
Dốc lên hun hút cơn đau, cơn đau.
Dốc về thăm thẳm vực sâu tủi hờn.
Núi cao, buồn lại cao hơn,
Ta trên đỉnh núi cõi buồn trên ta