Fear keeps us focused on the past or worried about the future. If we can acknowledge our fear, we can realize that right now we are okay. Right now, today, we are still alive, and our bodies are working marvelously. Our eyes can still see the beautiful sky. Our ears can still hear the voices of our loved ones.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Có Gì Như Chiêm Bao
Sáng tác: Nhật Vũ, Ngọc Dung
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trái tim nào chùng xuống
Sóng mắt nào dâng cao
Có gì như bão cuốn,
Có gì như bão cuốn,
Có gì như chiêm bao
 
Anh thơ tình không gửi
Cho lòng em bâng khuâng
Bao nhiêu thề hẹn cũ,
Bao nhiêu thề hẹn cũ,
Muốn quên mà ngại ngần
 
Nhớ chi hoài dĩ vãng
Mơ chi mà tương lai
Trăng khuyết rồi trăng sáng,
Trăng khuyết rồi trăng sáng,
Giật mình tương tư ai
 
Cánh hồng bay vấp với
Chân trời mây lên khơi
Lắng nghe hồi chuông gọi,
Lắng nghe lời chuông gọi,
Âm vang hời chơi vơi