Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Có Ai Trên Đời Mà Không Yêu
Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Lời nhạc Mai Lệ Huyền: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ó ai trên đời mà không yêu
Dù cho tình yêu chông gai
Có ai trên đời mà không yêu
Dù cho tình yêu chua cay
Có ai trên đời mà không yêu
Dù cho tình yêu không bay
Có ai trên đời mà không yêu
Dù cho lòng không tin ai, tin ai. tin ai
Ôi biết tin ai giờ đây
 
Có con tim nào mà không đau
Vì chuyện tình yêu cho nhau
Có con tim nào mà không đau
Vì chuyện tình yêu không bao
Có con tim nào mà không đau
Vì chuyện tình yêu không đâu
Có con tim nào mà không đau
Vì chuyện tình yêu tan mau
Yêu nhau, yêu nhau,
Ôi biết bao nhiêu khổ đau
 
Lòng còn yêu, lòng còn yêu, lòng còn yêu
Tình thì còn thiếu
Lòng còn yêu (3), đớn đau cũng nhiều
Lòng còn yêu (3), tình thì nhiều thêm
Và buồn đau, và buồn đau và buồn đau
Nước mắt bể sầu
 
Vẫn hay yêu là nguồn thương đau
Mà sao lòng ta không quên
Vẫn hay yêu là nguồn thương đau
Mà sao tình yêu tăng thêm
Vẫn hay yêu là nguồn thương đau
Mà sao lòng ta không yên
Vẫn hay yêu là nguồn thương đau
Mà sao lòng yêu như điên
Yêu trong thương đau
Ôi nước mắt trong bể sầu.....