Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Clumsy Card House
Sáng tác:
Ca sĩ: Blue October
Lời nhạc Blue October: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
By the way
By your side I'll stay
If that's okay
Then by your side I'll stay forever
Here I am standing up
Because I want to fall in love with you
 
A sunless day
It was a clumsy card house rape
If that's okay
Then by your side I'll stay forever
 
Here I am standing up
To say I want to fall in love with you
Forever
Here I am standing up
To say that I want to fall in love
 
All our kids will play
A sunless day
The rain will come
The rain always brings our hero
All our kids will play
A sunless day
The rain will come
The rain always brings our here
 
Believe in heroes