Nghị lực và sự kiên nhẫn cần có cho bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào.

Theodore F. Merseles

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Clumsy Card House
Sáng tác:
Ca sĩ: Blue October
Lời nhạc Blue October: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
By the way
By your side I'll stay
If that's okay
Then by your side I'll stay forever
Here I am standing up
Because I want to fall in love with you
 
A sunless day
It was a clumsy card house rape
If that's okay
Then by your side I'll stay forever
 
Here I am standing up
To say I want to fall in love with you
Forever
Here I am standing up
To say that I want to fall in love
 
All our kids will play
A sunless day
The rain will come
The rain always brings our hero
All our kids will play
A sunless day
The rain will come
The rain always brings our here
 
Believe in heroes