Think of all the beauty still left around you and be happy.

Anne Frank, Diary of a Young Girl, 1952

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Chúng Tôi Là Đồng Đội Của Lê Đình Chinh
Sáng tác: Phạm Tuyên
Lời nhạc Trọng Tấn : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
húng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh,
Nghe đất nước gọi như tiếng gọi của chính mình
Tuổi thanh xuân anh đẹp sao
Vì Tổ Quốc hiến dâng dòng máu
Nguyện theo anh thề lập chiến công đầu
Vì hòa bình ta không ngơi tay súng
Từ trong lửa đạn bão bùng
Chúng tôi thành những anh hùng Việt Nam
Trên biên giới xa xôi
Nơi hải đảo ngàn trùng khơi
Gìn giữ mỗi tấc đất quê hương
Lời Tổ Quốc thôi thúc lên đường
Tuổi trẻ yêu thương, tuổi trẻ là chí kiên cường
Tuổi trẻ trong đấu tranh lòng tràn đầy những ước mơ xanh
 
Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh
Nguyện sống kiên cường sao cho trọn vẹn nghĩa tình
Tạm biệt xa bao người thân
Vì hạnh phúc ấm no toàn dân
Vì một lý tưởng trong sáng vô ngần
Vì cuộc đời đang dâng lên phơi phới
Dưới lá cờ Đảng sáng ngời
Đứng lên gìn giữ đất trời Việt Nam
Ơi đất nước vinh quang!
Ơi mẹ hiền Việt Nam!
Đường đi tới dẫu mấy gian lao
Vẫn rộn vang tiếng hát tự hào
Tuổi trẻ Lê Đình Chinh là tuổi trẻ vì nước quên mình
Thời đại Hồ Chí Minh càng rực hồng truyền thống quang vinh.