How many a man has dated a new era in his life from the reading of a book.

Henry David Thoreau, Walden

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Chữ Nợ Chữ Duyên
Lời nhạc Nhóm Mắt Ngọc: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Gió mùa thu đa đa buồn xao xuyến
Có ai về những thứ của rừng thâm
Gió mùa hè quạ kêu lòng thổn thức
Con trăng này rưng rức giọt sầu thương.
 
Mái nhà tranh đêm thâu đèn leo lét
Có ai buồn thao thức bến chợ khuya
Tiếng đàn thuyền than vã0n mùa nước nổi
Tương tư chàng bong trá chị mình ơi.
 
Chàng ơi! Chữ nợ chữ duyên
Chàng ơi! Đơn lẻ chim quyền
Lục bình trôi nổi
Nắng trưa quá đỗi
Héo ngọn trầu xanh
Ai nỡ sao đành (sao đành)
Xuống xề câu "dạ cổ hoài lang".
 
Chàng ơi! Khế rụng đầy sân
Chàng ơi! Lúa trổ bao lần
Điệu buồn trăn trở
Tiếng ru nức nở
Bến chợ đoạn qua
Ai đã xa nhà (em chờ em chờ)
Bớ chàng ơi!