A dirty book is rarely dusty.

Author Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Chú Cuội Chơi Trăng
Sáng tác: An Thuyên
Ca sĩ: Bông Mai
Lời nhạc Bông Mai: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
hú Cuội chơi trăng tình rằng tình rằng
Chú Cuội, Chú Cuội, Cuội chơi trăng
Ngàn năm ngàn năm vẫn thế
Chơi trăng chơi trăng dông dài
Chơi trăng chơi trăng dông dài
Cuội hỡi hỡi Cuội ơi, Cuội hỡi hỡi Cuội ơi
 
Vui cảnh đồng quê ban khi vui cảnh đồng quê
Bỗng đâu Cuội muốn lên tiên lên tiên thoát trần
Ai ngờ lên trăng, Cuội ngồi Cuội ngồi gốc đa
Một mình ngậm ngùi xót xa
Đói lòng chẳng có gì ăn
Chúng bạn chẳng có mà chơi
Cuội ơi rau cháo thương nhau
Còn hơn lên tới cung trăng mà ngồi một mình