A truly good book teaches me better than to read it. I must soon lay it down, and commence living on its hint.... What I began by reading, I must finish by acting.

Henry David Thoreau

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Chợt Nghĩ Về Hai Nơi
Sáng tác: Trầm Tử Thiêng
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trời Paris hay trời Cali,
Trời thì vẫn thế
Phố xá thênh thang nắng dứt mưa sang hoa nở lại tàn
Đời Paris hay đời Cali
Đời thì vẫn thế
Có những hân hoan có những u buồn có đời hợp tan
 
Anh đứng bên này,
Em đứng bên kia
Thấp thỏm ngày ngày, mơ cùng một phía
Với những đêm vui tàn dần trước mặt
Và những ngày buồn níu mãi sau lưng
 
Dù Paris hay dù Cali nơi nào vẫn thế
Lúc nhớ tên nhau có thấy rầu rầu nhớ thuở gần nhau


Trình bày: Nguyễn Hồng Nhung

by John Adam