With compassion you can die for other people, like the mother who can die for her child. You have the courage to say it because you are not afraid of losing anything, because you know that understanding and love is the foundation of happiness. But if you have fear of losing your status, your position, you will not have the courage to do it.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Cho Em Chiều Cuối Tuần
Sáng tác: Nhật Vũ
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Anh cho em chiều cuối tuần...
Cho nắng ấm reo vui
Cho công viên hẹn hò
Cho tình mình xôn xao...
 
2.
Ta theo nhau vào cõi mộng...
Ta thắp sáng tin yêu
Ta tô son cuộc đời
Ta tìm về tương lai...
 
Điệp khúc:
 
Rồi ta sẽ chung nhau hẹn ước
Cùng xây đắp tương lai tuyệt vời
Có gió mát ca vang tình khúc
Có nắng ẩm điểm son nét cười
Có mắt biếc nhìn nhau xuyến xao
Tay trong tay tin yêu vào đời