They say love is blind…and marriage is an institution. Well, I’m not ready for an institution for the blind just yet.

Mae West

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Cho Anh Xin Số Nhà
Sáng tác: Xuân Anh
Lời nhạc Elvis Phương: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ho anh xin số nhà
này cô em xinh
nét hiền hòa
này cô em xinh
áo xanh em xinh
cho anh xin số nhà
này cô em
má xinh hồng hồng
này cô em xinh
màu da rám nắng
tuy xe anh
chẳng đẹp
đừng chê
anh không bắt kịp
nhiều chàng trai
đang rong chơi
trên đường phố
cho anh xin số nhà
cùng cho anh
xin biết tên đường
và xin cho anh
biết tên em luôn
anh sẽ đến
thăm em
dù nắng hay
dù mưa
anh sẽ dắt em đi dạo
phố em chịu chưa
rồi anh nói
em nghe
chuyện Má Ba
ngày xưa
bằng vô số
câu ca dao
tình yêu
thật dễ thương
Cho anh xin
số nhà
dù quanh co
hay khó tìm
dù đường vô thăm
em có xa bao nhiêu
cho anh
biết tên đường
ngoại ô hay
con phố gần
để anh cũng như
mùa xuân mới đến
em ơi
anh rất nghèo
tiền tiêu
anh không có nhiều
mà tình yêu thì anh
không bao giờ thiếu
cho anh xin
số nhà
cùng cho anh xin
biết tên đường
và xin cho anh
biết tên em luôn.
 
Cho anh xin số nhà
này cô em xinh
nét hiền hòa
này cô em xinh
áo xanh em xinh
cho anh xin số nhà
này cô em
má xinh hồng hồng
này cô em xinh
màu da rám nắng
tuy xe anh
chẳng đẹp
đừng chê anh
không bắt kịp
nhiều chàng trai
đang rong chơi
trên đường phố
cho anh xin số nhà
cùng cho anh xin
biết tên đường
và xin cho anh
biết tên em luôn
anh sẽ
đến thăm em
dù nắng
hay dù mưa
anh sẽ
dắt em đi
dạo phố
em chịu chưa
rồi anh nói
em nghe
chuyện Má Ba
ngày xưa
bằng vô số
câu ca dao
tình yêu
thật dễ thương
Cho anh xin
số nhà
dù quanh co
hay khó tìm
dù đường
vô thăm em
có xa bao nhiêu
cho anh biết
tên đường
ngoại ô hay
con phố gần
để anh cũng như
mùa xuân mới đến
em ơi
anh rất nghèo
tiền tiêu
anh không có nhiều
mà tình yêu thì anh
không bao giờ thiếu
cho anh xin số nhà
cùng cho anh xin
biết tên đường
và xin cho anh
biết tên em luôn.