Books can be dangerous. The best ones should be labeled "This could change your life."

Helen Exley

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Chính Chúng Ta Phải Nói
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chính chúng ta phải nói hòa bình
Khi tim người rực lửa cầu mong
Chính chúng ta phải có mọi quyền
Đứng lên đòi thống nhất quê hương
Em đã thấy các anh trên đường
Thoát yếu hèn dựng thân cao lớn
Đời sống vươn vai
Thành phố giăng tay
Lời nói căng môi
 
Trăm con phố bỗng lao xao mừng
Trăm câu nói gióng cao như rừng
Một giòng cuồng lưu mở đời tự do
Nhà tù hò reo
 
Chính chúng ta phải nói hòa bình
Khi đất này địa ngục dựng lên
Chình chúng ta dành lấy mọi quyền
Quyết chối từ chém giết anh em
Em đã thấy các anh lên đường
Những tay trần làm cơn bão lớn
Cùng đứng bên nhau
Triệu bước nôn nao
Biểu ngữ giăng cao
 
Ta hãy nói hãy kêu tung trời
Ta phải đến khắp nơi ta đòi
Ruộng cần bàn tay
Nhà cần người xây
Vũ khí xếp lại
 
Chính chúng ta phải nói hòa bình
Chính chúng ta phải nói hòa bình
Thế giới này loài người đã dã man
Thế giới này chỉ còn lại người điên
Anh em quyết lòng Đứng lên


Trình bày: Khánh Ly

by グエン ウエン