To read without reflecting is like eating without digesting.

Edmund Burke

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Chim Sơn Ca
Sáng tác: Y Vân, Thanh Tùng
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Líu lo, nghe buổi sáng chim ca líu lo
Líu lo, líu lo, chim trên cành
Rộn ràng theo bước chân em
Líu lo, theo từng bước chân thơ ngây bước đi
Líu lo, líu lo chim trên cành
Cùng ngày mai hát tiếng ca
 
Khi đi tung tăng với bạn bè
Khi đi trên phố với người thân
Tíu tít, tíu tít với bạn bè, như là bầy sơn ca
Nhớ mãi, nhớ mãi những con đường
Yêu sao, yêu quá những hàng cây
Tíu tít, tíu tít với bạn bè, như là bầy sơn ca