There are very few people who are not ashamed of having been in love when they no longer love each other.

Francois

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Chìm Dưới Cơn Mưa
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Lời nhạc Mỹ Hạnh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chìm dưới cơn mưa và chìm dưới đêm khuya
Trời đất bao la còn chìm đắm trong ta
Hạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân đi
Bờ bến thiên thu nằm chìm đưới chân đi
 
Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm trước
Mây qua mây qua môi em hồng nhạt
Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm nữa
Mây qua mây qua môi em hồng nữa
 
Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua
Chìm dưới đất kia một người sống thiên thu
Chìm khuất trong ta một lời vu vơ
Chìm dưới thiên thu là một đóa hư vô
 
Chìm dưới cơn mưa và chìm dưới đêm khuya
Trời đất bao la còn chìm đắm trong ta
Hạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân đi
Bờ bến thiên thu nằm chìm dưới hư vô
 
Chìm dưới cơn mưa bàn chân nhỏ bé năm xưa
năm xưa cũng vui hội hè
Chìm dưới cơn mưa bàn chân nhỏ bé năm nay
năm nay đã quên đường về
 
Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua
Chìm dưới đất kia một người sống thiên thu
Chìm khuất trong ta một lời vu vơ
Chìm dưới thiên thu là một đóa hư vô
Chìm dưới cơn mưa một dấu chân đi
 
Chìm dưới đất kia hạt cát bao lạ


Có 2 video cho bài hát này.

Trình bày: Khánh Ly

by Thảo Nguyên