Reading well is one of the great pleasures that solitude can afford you.

Harold Bloom

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Chiều Vàng Nhung Nhớ
Sáng tác: Đức Huy
Lời nhạc Ý Lan: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cơn gió nào đến đây làm lá bay trên hè phố vắng
Tia nắng nào vấn vương vào mắt em chiều vàng...
Xa cánh thành phố vui, em nhớ ai khi chiều tối...
Cho những ngày tháng xưa theo giấc mơ tìm hoài...
 
Thôi nhé mình sẽ quên, mình sẽ quên đi chuyện dĩ vãng
Cho kỷ niệm ngủ yên trong mắt em chiều vàng
cho kỷ niệm ngủ yên trong mắt em chiều vàng...
 
ĐK :
Chiều vàng nhung nhớ cho mắt em thêm sâu
Chiều vàng nhung nhớ cho áng mây xôn xao
Chiều vàng bơ vơ, chiều mơ...
 
Chiều vàng nhung nhớ cho mắt em thêm sâu
Chiều vàng nhung nhớ cho áng mây xôn xao
Chiều vàng nhung nhớ
Chiều vàng bơ vơ, chiều mơ...