Always read something that will make you look good if you die in the middle of it.

P.J. O'Rourke

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Chiều Tím
Sáng tác: Đan Thọ
Lời nhạc Ý Lan: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài?
Sầu trên phím đàn, tình vương không gian,
Mây bay quan san, có hay?
 
Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vần trăng viễn hoài
Màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi
Lúc chia tay còn nhớ chăng?
 
Ai nhớ... mắt xanh năm nào
Chiều thu soi bóng, nắng chưa phai màu
Kề hai mái đầu nhìn mây tím... nhớ nhau...
 
Chiều tím chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài
Đàn ơi nhắn dùm người đi phương nao
Nếp chinh bào biếc ánh sao...
 
- o O o -
 
Từ đấy đàn nhớ thanh âm chùng dây vỹ cầm
Người xa vắng rồi chiều sang em ơi!
Thương ai hoa rơi lá rơi...
 
Người ấy lòng hướng trăng sao, hồn say chiến bào
Tìm trong tiếng đàn... mùi hương chưa phai
Ý giao hoan người nhớ chăng?
 
Mây gió... bốn phương giăng hàng
Mùa thu thêu áo nét hoa mơ màng
Và em với chàng kề vai áo... vấn vương
 
Chiều hỡi! Đàn nhớ mong nhau, tình thương bắc cầu
Người đi hướng nào ? Tìm trong chiêm bao
Tóc bay dài, gió viễn khơi...


Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng

by tuan hoang