Love is always within. When you try to dramatize your love, you lose the depth of the love.

Charan Singh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Chiều Mưa Nhớ Bắc
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiều mưa gợi ý sang mùa
Khói sông hiu hắt gió lùa mái tranh
Bâng khuâng sầu gợn tâm tình
Trong mưa chợt thấy bónh hình ngày xưa...
 
Nhớ xưa mưa trắng kinh kỳ
Nhớ xưa mưa trắng kinh kỳ
Cho bay khói thuốc tìm về xứ thơ
 
Ba mươi sáu phố sương mờ
Ba mươi sáu phố sương mờ
Thu vàng ý cúc chiều mưa gợi sầu
 
Mái buồn nghe nước rơi mau
Nghe ai kể chuyện mưa ngâu sót đời
Ngậm ngùi nhìn lớp mưa rơi
Tưởng trong mưa gió có người đang than...
 
Đôi hàng lệ nhỏ chứa chan
Vì đâu người Bắc kẻ Nam đôi đường
Mẹ già tóc bạc mầu sương
Nhìn mưa thấy bóng cố hương thảm sầu