Thất bại ư? Tôi chưa bao giờ gặp phải. Với tôi, chúng chỉ là những bước lùi tạm thời.

Dottie Walters

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Chia Tay Là Hết
Sáng tác: Nhất Trung
Ca sĩ: Unknow
Lời nhạc Unknow: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chia tay nhau từ đây người ơi,
Là hai chúng ta không ai nợ ai cần ai
Và em cứ đi... không cần nghĩ suy.
 
Hai con tim không mang tình yêu
Làm sao bước qua phong ba bão tố ngày mai,
Thì thôi hãy xem ta chưa hề quen.
 
Cố níu kéo để rồi xót xa,
Cố gắng tìm nhau để rồi mất nhau,
Nuốt nước mắt nghẹn lời với em: Ta chia tay!
 
ĐK:
Chia tay nhau là hết thôi không còn nữa,
Chia tay nhau là hết thôi không sầu khổ,
Chia tay nhau là mất một cuộc tình...
Ở cuối một đoạn đường rẽ đôi.
 
Chia tay là hết thôi không còn nữa,
Chia tay là hết thôi không sầu khổ
Chia tay là biết từ đây mất nhau
Là biết anh phải cố quên...