Love is the only way to grasp another human being in the innermost core of his personality.

Viktor E. Frankl

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Chia Tay Đi
Sáng tác: Minh Khang
Lời nhạc Châu Gia Kiệt: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Suốt cuộc đời tôi luôn như thế
Đều lầm tin những người tôi yêu
Nhưng nhờ trời tôi may mắn
Đều nhận ra điêu ngoa và dối trá.
Em phụ nghĩa tình tôi
Tôi nhẹ nhàng đi trên nỗi đau của chính mình
 
Thôi từ giờ tôi không nghĩ
Chuyện yêu thương sẽ làm tôi đau
Thôi từ giờ tôi không yêu
Thà cô đơn hạnh phúc hơn người ơi.
 
Có những lúc tôi tự hỏi
Người đời yêu nhau là thế sao
Ghanh đua, bon chen
Luôn muốn về bạn mình.
 
[ĐK:]
Chia tay nhau thà chia tay nhau để xem coi ai buồn hơn
Chia tay nhau thà chia tay nhau để xem ai sẽ khổ đau
Chia tay đi thà chia tay đi để coi ai tội nghiệp hơn
Chia tay đi thà chia tay đi để coi ai cần ai hơn.