In books lies the soul of the whole Past Time: the articulate audible voice of the Past, when the body and material substance of it has altogether vanished like a dream.

Thomas Carlyle

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Chia Tay
Sáng tác: Ngọc Lệ
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chia tay... chia tay
Hôm nay mây xám về giăng đầy trời
Hôn nhau lần cuối đi em... rồi chia tay
Chia tay... chia tay
Em bước về con ngõ sâu ngày nào
Mong quên đi những dấu yêu ngày qua
Chia tay đêm nay nước mắt tràn đầy
Chia tay đêm nay thương mối tình buồn
Thương em đời long đong
Mất biết bao nhiêu thương đau một kiếp người
Có bao tháng ngày để yêu
Bấy nhiêu nỗi sầu để vương
Từ nay sẽ thôi không gặp nhau
Người yêu hỡi ! Xin đừng buồn đau
Cầu mong cho em
Cầu mong cho em... sống yên vui trọn đời