The smallest bookstore still contains more ideas of worth than have been presented in the entire history of television.

Andrew Ross

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Chia Đôi
Sáng tác: Thanh Tâm
Lời nhạc Mắt Ngọc: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trọn một ngày rồi trọn một giờ
Trọn một chiều em nhớ anh nhiều
Người ơi trong cơn mưa từng đêm qua
Em luôn mong anh mãi bên em
Nhưng tại anh không biết yêu chiều
Nhưng tại anh dối gian em nhiều
Nên giờ đây em phải âu sầu khóc thầm anh nào hay
Rằng giờ tình em chia đôi
Hỡi anh em phải làm sao đây
Nửa tim em bảo em không không nhớ anh
Nhưng nửa kia em tìm đến anh
Giở này tình em chia đôi
Giá như anh chỉ là mơ thôi
Bởi sâu trong tận đáy lòng
Em vẫn yêu anh nhiều biết không