In books lies the soul of the whole Past Time: the articulate audible voice of the Past, when the body and material substance of it has altogether vanished like a dream.

Thomas Carlyle

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Cặp Ba Lá
Sáng tác: Lê Minh Sơn
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Là bé bé , là xinh xinh.
Chiếc cặp ba lá lá xanh.
Là mắt nhắm , là trăng treo.
Chiếc cặp ba lá lá vàng.
 
Lá non trổ bông thơm thơm cánh đồng.
Tóc vương hàng cây hây hây má non.
Là má thắm , là môi son cặp ba lá xinh càng xinh.
Tiếng con gà trống gáy vang xa.
 
Ánh bình minh kéo đến nhà.
Sao anh không đeo cặp ba lá để trên con đê cười xinh quá.
Những người cứ nhìn em , những người muốn làm quen.
Những người đầu tiên lạ lắm ngại lắm lạ lắm ngại lắm.
 
Cái cặp mắt nhìn em.
Cái nhìn muốn làm quen.
Cái nhìn đầu tiên.