Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and wisest of counselors, and the most patient of teachers.

Charles W. Eliot

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Cánh Hoa Thời Loạn
Sáng tác: Y Vân
Lời nhạc Giao Linh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Ô ố ô ô ồ... ồ ô ố ô ô ồ
 
Như... cánh hoa trong thời loạn ly
Ai... đem giông tố bao trùm thế hệ
Anh... nếu thương cho một đời hoa
Thì xin... giữ yên quê nhà
 
Ô ố ô ô ồ... ồ ô ố ô ô ồ
 
Điệp khúc
 
Xin anh che chở
Tâm đời nhỏ bé hậu phương
Như câu chuyện tình
Người hùng và giai nhân
Những cánh hoa hồng
Bên hàng dây kẽm hầm chông
Vẫn mong bàn tay
Người đem tưới vui trong vườn
 
Ô ố ô ô ồ... ồ ô ố ô ô ồ
 
2.
Như... cánh hoa trong thời biển dâu
Xin... anh săn sóc cho đời thắm màu
Ôi... nước non chia lìa vì đâu
Nòng súng... anh xây nhịp cầu


Trình bày: Băng Tâm

by jupitercocs