No entertainment is so cheap as reading, nor any pleasure so lasting.

Mary Wortley Montagu

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Can't Help Falling in Love
Sáng tác:
Ca sĩ: Chris Isaak
Lời nhạc Chris Isaak: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Wise men say only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Shall I stay would it be a sin
If I can't help falling in love with you
Like a river flows surely to the sea
Darling so it goes some things are meant to be
Take my hand, take my whole life too
 
For I can't help falling in love with you
Like a river flows surely to the sea
Darling so it goes some things are meant to be
Take my hand, take my whole life too
For I can't help falling in love with you
For I can't help falling in love with you