Đừng lo ngại cuộc sống sẽ kết thúc, hãy lo ngại cuộc sống chẳng bao giờ bắt đầu.

Grace Hansen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Can't Buy Me Love
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Can't buy me love, love
Can't buy me love
 
I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right
I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right
'Cause I don't care too much for money; money can't buy me love
 
I'll give you all I got to give if you say you love me too
I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you
I don't care too much for money; money can't buy me love
 
Can't buy me love; everybody tells me so
Can't buy me love, no, no, no, no
 
Say you don't need no diamond ring and I'll be satisfied
Tell me that you want the kind of thing that money just can't buy
I don't care too much for money; money can't buy me love