Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Can I Touch You... There? (album version)
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Michael Bolton: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Baby, show me what you feel
Come to me, show me somethin' real
I need to know, I need you completely
(closer, baby, closer) Come on closer, baby (let's begin)
Love is takin' over, gotta let it in
Ooh and I need to feel the heart of you
I need to reach the very deepest part of you
 
[Chorus]
Can I touch you there, touch you deep inside
Can I touch your heart, the way you're touchin' mine
Can I touch you there, touch you deep within, oh
Can I touch you there, can I touch you oh...(there)
 
Oooh Baby, tell me with your eyes
Tell me every secret, darlin'
Every deep desire, till you and I
Are makin' love completely
(closer,baby, closer) come on closer, baby,
(can't be close enough)
I can't help the way I hold you
I just hunger for your love
Oooh and I need to feel the heart of you
I need to reach the deepest part of you
 
[Chorus]
 
All I wanna do is touch you, baby
Touch you very soul inside of you
Oooh and I need to feel the heart of you
I need to reach the very deepest part of you
Oh, let me be the one to show you
Just what love can do
Come on, baby, come on
 
[Chorus]