Books are a refuge, a sort of cloistral refuge, from the vulgarities of the actual world.

Walter Pater

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Cám Ơn Tình Yêu
Sáng tác: Nguyễn Phi Hùng
Lời nhạc Nguyễn Phi Hùng: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bao ngày tháng là những đam mê ngút ngàn,
Xin đừng quên mình đã bên nhau hạnh phúc.
Dù lắm lúc, hạnh phúc như mây ngàn trôi,
Tình ngỡ như trên vành môi rồi chợt tình gian dối
Ơ hớ…Xin đừng qên, dù có phong ba tình ta,
Chớ nói câu lìa xa, hãy yêu nhau thật nhiều.
Này người yêu dấu, hãy quên đường xa thác ghềnh
Này người yêu dấu, hãy quên niềm đau chia xa,
Và cám ơn tình yêu mãi còn trong ta
Này người yêu dấu, cám ơn đời luôn có nhau
Này người yêu dấu, cám ơn tình yêu hôm qua,
Đã cho tình ta mãi mãi…cám ơn tình yêu