Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Cám Ơn Anh
Sáng tác: Trầm Tử Thiêng
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cám ơn nôi và tiếng hát đầu đời
Cám ơn mưa và nắng gió quê tôi
Cám ơn cha đã cho con hạt bụi,
Vo tròn trong bụng mẹ cút côi
 
Cám ơn anh kịp lớn giữa thù hằn
Thắp đôi vai gồng gánh nỗi điêu linh
Bóng vinh quang lắp sâu trong huyệt lạnh
Hay ngồi đau thầm lặng giữa thanh bình
 
Một đời cha hy sinh đem rủa xương máu nhà bình
Một đời anh nghe chưa an thân ___ đói nhục vinh
Chờ cuộc sống bao dung, chờ _______hoan ca
Chờ ngày mai __________
_____________
Để ngày thương đau chưa nghe ai nhắc đến tên
Nghìn lời hát vang vang
Nghìn lời ___i trong tôi
Cám ơn anh! Cám ơn anh! người chiến sĩ vô danh