Điều tôi quan tâm không phải là bạn đã thắng hay thua, mà là bạn có sẵn sàng đón nhận thất bại hay không.

Abraham Lincohn

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Calling You
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc George Michael: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
a desert road from Vegas to nowhere
someplace better than where you've been
a coffee machine that needs some fixin'
in a little cafe just around the bend
 
I am calling you
can't you hear me?
I am calling you
(2x)
 
a desert road from Vegas to nowhere
someplace better than where you've been
a coffee machine that needs some fixin'
in a little cafe just around the bend
 
a hot dry wind blows right through me
the baby's crying and I can't sleep
bu we both know a chage is coming
come in closer, sweet release
 
I am calling you
can't you hear me?
I am calling you
 
desert road from Vegas to nowhere