Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Caccini Mercurio: Ave Maria
Sáng tác:
Lời nhạc Andrea Bocelli: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ave Maria! Ave Maria!
Ave Maria! Ave Maria!
Ave Maria! Ave Maria!
Ave! Ave!
Ave Maria! Ave Maria!
Ave Maria!
Ave!