Tôi chưa từng biết ai phải khổ sở vì làm việc nhiều quá. Chỉ có rất nhiều người khổ sở vì có tham vọng nhiều quá mà lại không có đủ hành động.

Dr. James Mantague

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bye Bye Blackbird
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Pack up all my cares and woe
here i go singin' low
bye bye blackbird
 
Where somebody waits for me
sugar's sweet , so is he
bye bye blackbird
 
No one here can love or understand me
oh, what hard luck stories they all hand me
 
Make my bed and light the light
i'll be home late tonight
blackbird, bye bye
 
Make my bed and light the light
i'll be home late tonight
blackbird, bye bye.