Books serve to show a man that those original thoughts of his aren't very new after all.

Abraham Lincoln

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Buồn Ơi! Xin Hãy Vui
Sáng tác: Ngọc Tú Anh
Lời nhạc Quang Dũng: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Xót xa chi thêm đau, khi em không ở lại
Tiếc thương chỉ buồn sầu, khi tình đã nhạt phai
Ta trao tình thật sâu, sâu hút hồn không đáy
Ta mong tình thật dài, dài hơn cả tương lai
 
Vì em không là bóng, bóng của tôi ở lại
Vì em chỉ là sông; sông chảy mãi chảy mãi
Những lúc sông đi qua, ta thấy đời bé lại
Dù có xa cách mấy, ta đợi bóng miệt mài
 
Thế gian nương nơi nhau, vây quanh bao nhiệm mầu
Mắt trong biển cùng trời, nuôi bình minh ngày mới
Duyên đong đầy tình đôi
Duyên vắng tình chia lối
Thôi thôi vì một người
Buồn ơi! xin hãy vui