Thất bại lớn nhất là thất bại trong việc cố gắng.

William A. Ward

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Brown Girl in the Ring
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Boney M.
Lời nhạc Boney M.: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Brown girl in the ring
Tra la la la la
There's a brown girl in the ring
Tra la la la la la
Brown girl in the ring
Tra la la la la
She looks like a sugar in a plum
Plum plum
 
Show me your motion
Tra la la la la
Come on show me your motion
Tra la la la la la
Show me your motion
Tra la la la la
She looks like a sugar in a plum
Plum plum
 
All had water run dry
Got nowhere to wash my cloths
All had water run dry
Got nowhere to wash my cloths
 
I remember one Saturday night
We had fried fish and Johnny-cakes
I remember one Saturday night
We had fried fish and Johnny-cakes
 
Beng-a-deng
Beng-a-deng
 
Brown girl in the ring
Tra la la la la
There's a brown girl in the ring
Tra la la la la la
Brown girl in the ring
Tra la la la la
She looks like a sugar in a plum
Plum plum
 
Show me your motion
Tra la la la la
Come on show me your motion
Tra la la la la la
Show me your motion
Tra la la la la
She looks like a sugar in a plum
Plum plum
 
All had water run dry
Got nowhere to wash my cloths
All had water run dry
Got nowhere to wash my cloths
 
I remember one Saturday night
We had fried fish and Johnny-cakes
I remember one Saturday night
We had fried fish and Johnny-cakes
 
Beng-a-deng
Beng-a-deng
 
Brown girl in the ring
Tra la la la la
See, brown girl in the ring
Tra la la la la la
Brown girl in the ring
Tra la la la la
She looks like a sugar in a plum
Plum plum
 
All had water run dry
Got nowhere to wash my cloths
All had water run dry
Got nowhere to wash my cloths
 
Brown girl in the ring
Tra la la la la
Look that brown girl in the ring
Tra la la la la la
Brown girl in the ring
Tra la la la la
She looks like a sugar in a plum
Plum plum