Hầu hết những thành quả quan trọng trên đời đều được tạo ra bởi những người dù chẳng còn chút hy vọng nào nhưng vẫn kiên trì theo đuổi điều mình mong ước.

Dale Carnegie

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Brown Chicken Brown Cow
Sáng tác:
Ca sĩ: Trace Adkins
Lời nhạc Trace Adkins: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bobby Joel and Betty got a real nice farm
Everybody knows that they work real hard
Bobby Joel sweatin' in the noonday sun
Betty right beside him 'til the work's all done
But every now and then they get a strong desire
To crawl up in the hay and set the barn on fire
 
Now the hay needs haulin', the hogs need slop
The corn needs cuttin' but the tractor's stopped
They climbin' up the ladder, clear through the loft
Shuckin' those dirty ol' work clothes off
 
Singin' brown chicken, brown cow
(Ain't nobody watchin' but the)
Brown chicken, brown cow
Yeah
 
Black crow sittin' on a weather-vane
He can see 'em comin' from a mile away
Yeah, he's call-call-callin' out a loud alarm
Hey, ol' Bobby Joel and Betty headin' for the barn
 
Now the chicken ain't peckin' and the cow won't eat
They're fightin' each other for a front row seat
Now the hay needs haulin', the hogs need slop
The corn needs cuttin' but the tractor's stopped
They climbin' up the ladder, clear through the loft
Shuckin' those dirty ol' work clothes off
 
Singin' brown chicken, brown cow
(Ain't nobody watchin' but the)
Brown chicken, brown cow
Yeah
 
Now the hay needs haulin', the hogs need slop
The corn needs cuttin' but the tractor's stopped
They climbin' up the ladder, clear through the loft
Shuckin' those dirty ol' work clothes off
 
Singin' brown chicken, brown cow
(Ain't nobody watchin' but the)
Brown chicken, brown cow
(Ain't nobody watchin')
 
Brown chicken, brown cow
(Ain't nobody watchin' but)
Brown chicken, brown cow
Only one watchin', baby
(Ain't nobody watchin')
 
Oops