Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Brother
Sáng tác:
Ca sĩ: Stereophonics
Lời nhạc Stereophonics: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Won't you take your words brother?
Won't you mind your world brother?
I find you so offensive punk
 
Won't you take my word brother?
I tell you no lies, now leave me brother
You disturb me, turn me, hurt me, sister
 
You walk right up to me
Abuse me on the street
Like a cannonball killing me
You got it wrong brother, can't you see?
Can't you see?
 
Won't you walk on home brother?
Won't you live and learn brother?
Think your a poet? A know it? At your lowest?
Have you lost it? Did you toss it? Double crossed it?
Are you a loser? No one to choose ya? Accuser?
 
 
You walk right up to me
Abuse me on the street
Like a cannonball killing me
You got it wrong brother, can't you see? Can't you see?
Don't you push me brother!
Don't you push me brother!
Don't you push me brother!
Don't you push me brother!
 
You walk right up to me
Abuse me on the street
Like a cannonball killing me
 
You got it wrong brother, can't you see?
Can't you see?
Can't you see?
Don't you push me brother! Don't you
Don't you push me brother! Don't you
Don't you push me brother! Don't you