Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bring The Boys Back Home
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Pink Floyd
Lời nhạc Pink Floyd: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bring the boys back home.
Bring the boys back home.
Don't leave the children on their own, no, no.
Bring the boys back home.
 
"Wrong! Do it again!"
"Time to go!"
"Are you feeling okay?"
"There's a man answering, but he keeps hanging up!"
 
Is there anybody out there?


Trình bày: pink floyd

by luong thi doan