Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Breaking Apart
Sáng tác:
Ca sĩ: Chris Isaak
Lời nhạc Chris Isaak: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Just another day without you.
I'll be okay without you .
I'll be fine.
I'll be alright.
 
I'll find some one new without you.
Somebody just like you but not you.
I'll be alright.
Say I'll be alright.
 
But
I'm breaking apart inside.
I'm breaking apart inside.
I cry in my sleep at night.
I'm breaking apart without you.
 
I hardly ever think about you.
I said I'd call but I don't need to.
I'll be fine.
 
I've got so much to do without you.
I said that I'd be lost without you.
I'll be fine.
Just give me time.
 
Cause
I'm breaking apart inside.
I'm breaking apart inside.
I cry in my sleep at night.
I'm breaking apart without you.
 
And I'm hoping, you're doing fine too
I don't want to sleep without you.
Dreams don't mean a thing without you.
I feel so alone without you.
Baby come back I need you.
 
I'm breaking apart inside.
I'm breaking apart inside.
I cry in my sleep at night.
I'm breaking apart without you.
 
And I'm wondering, if you're doing fine too.