Tôi chưa từng biết ai phải khổ sở vì làm việc nhiều quá. Chỉ có rất nhiều người khổ sở vì có tham vọng nhiều quá mà lại không có đủ hành động.

Dr. James Mantague

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bottom of the Well
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: James
Lời nhạc James: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Do you really wanna go on like this
Do you really wanna go on like this
Do you really wanna go on like this
Get to the bottom of the well
Do you really wanna go on like this
Do you really wanna go on like this
Do you really wanna go on like this
Get to the bottom of the well