Trong chừng mực nào đó, chúng ta đôi khi phải chấp nhận những điều không như ý. Nhưng tuyệt đối không được từ bỏ niềm hy vọng.

Martin Luther King, Jr

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Boom Boom Boom
Sáng tác: Kira
Lời nhạc Gumi (Megpoid_Vocaloid): epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ah
When the lights go out
I don't wanna wait, boy
I don't wanna waste no
Time
When the sun goes down
I just can't hold it in
 
Aah
Feel the bass line pound
I could be the one, yeah
Only for the night like
Aah
When the lights go out
Show me some of that
(Ah ah ah)
 
(I don't wanna stop)
There's not a thing I can do
(Just can't get enough)
I wanna be there with you
(Take it from the top)
And baby I see right through ya
Something tells me I won't get you
off
my
mind
 
Boom boom boom,
like the bass drum
Baby make me
Mo - o -ove to your rhythm
Make my heart go
Boom boom boom,
like the bass drum
Baby make me
Mo - o -ove to your rhythm
Make my heart go
 
Boom
When the lights go out
I'm like TNT, babe
I could blow your mind, say
Ooh
When the sun goes down
I'll show you what I mean
 
Come on, accelerate,
take it to the top
I wanna go until I drop,
baby
Ooh
When the lights go out,
Gimme more of that
(Ah ah ah)
 
(I don't wanna stop)
There's not a thing I can do
(Just can't get enough)
I wanna be there with you
(Take it from the top)
And baby I see right through ya
Something tells me I won't get you
off
my
mind
 
Boom boom boom,
like the bass drum
Baby make me
Mo - o -ove to your rhythm
Make my heart go
Boom boom boom,
like the bass drum
Baby make me
Mo - o -ove to your rhythm
Make my heart go
 
Baby, baby, come on,
come on a little closer
I just wanna feel your body on mine
Baby, baby, come on,
come on a little closer
I can taste the rush tonight
Baby, baby, come on,
come on a little closer
I just wanna feel your body on mine
Baby, baby, come on,
come on a little closer
I can taste the rush tonight
 
Boom boom boom,
like the bass drum
Baby make me
Mo - o -ove to your rhythm
Make my heart go
Boom boom boom,
like the bass drum
Baby make me
Mo - o -ove to your rhythm
Make my heart go
 
Baby, baby, come on,
come on a little closer
I just wanna feel your body on mine
Baby, baby, come on,
come on a little closer
I can taste the rush tonight
Baby, baby, come on,
come on a little closer
I just wanna feel your body on mine
Baby, baby, come on,
come on a little closer
I can taste the rush tonight