Reading well is one of the great pleasures that solitude can afford you.

Harold Bloom

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bông Bí Vàng
Sáng tác: Bắc Sơn
Ca sĩ: Phi Nhung
Lời nhạc Phi Nhung: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bông bí vàng ngoài giàn,
Công em trồng anh không hái
Trời sa mưa bông kết trái,
Từ đó buồn, em buồn
 
 
Trời mưa trên khóm mía lau,
Trời rụng giọt mưa, xao xuyến xuyến xao
Nhà anh, dậu đổ bìm leo,
Mà nhà em mẹ cha rào mấy lượt rào
Hỏi chớ con đường mòn nào,
Mà hai đứa để gặp nhau
Xui nên ta làm việc nhiều
Kiếm đồng tiền dành mua sắm trầu cau
 
Trâu cày ruồng gò, trâu thở liền vo
Con trâu ơi thương dùm cuộc tình
Họ đang cần có đôi bạn làm ăn
Hum hum hum.... hum
 
Bây giờ trầu xanh vườn trầu,
Cau trổ quày cau
Mà mẹ cha không ngó xuống!
Gió thổi năm non
Mà mẹ cha chưa mát trong lòng
Hái bông bí em trồng anh đem luộc cầu xin.
Bây giờ trời mưa ngập ruộng,
Thương muộn còn thương
Cuộc tình duyên trôi theo dòng nước
Bí trổ bông thơm một giàn bông
Không muốn hái bông nào
Nhớ thương nửa cuộc tình
Sao nghe ruột quặn đau