Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Bone to Bone (Coney Island White Fish Boy)
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Aerosmith
Lời nhạc Aerosmith: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Flatbush boy cruisin' sheepshead bay
His boardwalk mama just a sniff away
Underground D.M.T. ridin' thunder train
The Coney Island whitefish boy is on the run again
 
Ooh, runnin' with the pack
Ooh, never lookin' back
Ooh, knows just where he's been
That Coney Island whitefish boy's been there and back again
 
Sixteen years with his boardwalk queen
And at Steeplechase she used to wet his dreams
She combs her hair, that flaming jewel, streaked with Chlorox bleach
Coney gettin' down and dirty, snortin' up the beach
 
She'd be screamin' Coney
She'd be dreamin' Coney
Go get 'em Coney
Coney
 
Bone to bone screamin' Coney
She'd be screamin' Coney
Get back in town
Get back in town
Get back, get down
Get back in town
Coney
 
She'd be screamin' Coney
Best believin' Coney